Партньори

Бауко

Бауко

Уеб адрес: http://bamco.bg

Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) обединява и представлява професионални консултантски фирми и сертифицирани консултанти. Асоциацията е създадена през октомври 1997 г. Чрез своите членове БАУКО има достъп до повече от 400 високо-квалифицирани управленски консултанти.

Мисията на БАУКО е да поддържа високи професионални и етични стандарти в областта на управленското консултиране, да съдейства за развитие на пазара на консултантските услуги и да подпомага своите членове при идентифициране и реализация на бизнес възможности.

Като официален представител на професионалното управленско консултиране в България, БАУКО има амбицията да бъде един от основните партньори на българския и международен бизнес, правителствените и неправителствени организации в ускореното икономическо и социално развитие и интеграция на страната и региона в рамките на Европейския съюз.